Visie Praktijk

Wij zijn een groep van zes huisartsen in Houthalen-Oost. Dr. Paquay is afgestudeerd als arts in 2019 en werkt bij ons sinds oktober van dat jaar. Zij vervolledigt zo haar specialisatie als huisarts.

Onderling overleg en patiëntenbespreking heeft in onze praktijk een centrale plaats. Dit wordt ondersteund door het gemeenschappelijk dossier. Zo kan u door alle artsen worden opgevolgd en begeleid.

Bij afwezigheid van één arts kunnen de anderen u hierdoor ook verder helpen. We zijn er van overtuigd dat dit de kwaliteit van zorg voor u ten goede komt.