Organisatie praktijk

Raadplegingen

Raadplegingen zijn enkel op afspraak. Wij voorzien 15 à 20 minuten per consultatie. Bij meerdere/complexe problemen zal uw arts u een vervolgafspraak voorstellen. Komt u met meerdere personen dan moet u meerdere afspraken boeken. Breng steeds uw identiteitskaart mee en biedt die spontaan aan. Dit is o.a. nodig voor de actualisatie van uw EMD (Elektronisch Medisch Dossier) en om uw verzekeringsstatuut na te kijken. Breng ook steeds 2 klevertjes van de mutualiteit mee, o.a. noodzakelijk voor invullen labo-bon. 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich niet kan verplaatsen en worden best voor 10u aangevraagd.

Globaal medisch dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier (GMD) voorziet het RIZIV een vergoeding. Eenmaal het GMD in orde is gebracht, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.We dienen dit jaarlijks te hernieuwen en daarvoor hebben we een klevertje van de mutualiteit nodig.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen

Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de raadpleging van de desbetreffende arts. 

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden om deontologische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Telefonische bereikbaarheid

Onze praktijkassistente Laura Alessandro is bereikbaar elke ochtend tussen 8 uur en 12 uur en in de namiddag met wisselende uren. Gelieve tijdens deze uren te bellen voor een afspraak (089/38 22 20). Hieronder het exacte uurschema per dag:

 DagVoormiddag  Namiddag - Avond 
Maandag 8u00 - 12u00  13u00 - 18u00  
Dinsdag 8u00 - 12u00   12u30 - 16u00  
Woensdag 8u00 - 11u40    
Donderdag   13u00 - 18u00  
Vrijdag 8u00 - 12u00 12u45 - 14u00