Bloedafname

Tijdens Consultatie

Breng steeds een klevertje van de mutualiteit mee. Dit is nodig voor het invullen van de labobon wanneer een bloedafname tijdens de consultatie gebeurt. Voor een routine controle kan eventueel een bloedafname gebeuren bij de verpleegster waarna de resultaten bij de dokter besproken worden.

Bij verpleegster

Indien gewenst en bij een routine controle in het kader van bvb opvolging voor hart- en vaatziekten of diabetes kan een bloedafname gebeuren op donderdagochtend bij de verpleegster. Een afspraak wordt steeds gemaakt in overleg met de dokter en de labo-bon ligt dan klaar bij de verpleegster. Hiervoor wordt geen consultatie aangerekend. Voor de bespreking van de resultaten wordt een opvolgconsulatie voorzien.
U brengt hiervoor 2 klevertjes mee van de mutualiteit. Voor meer info kan u terecht bij het secretariaat.